Basa

Kecap Rajekan (Kata Ulang)

Kecap rajékan nyaéta kecap anu disebut dua kali boh engangna atawa wangun dasarna.Salian ti di rajek engang atawa wangun dasarna, ilaharna aya ogé nu ditambahan ku rarangken, bor rarangken hareup atawa rarangken tukang.

Kecap Rajekan kabagi kana sababarha jinis, di antarana:

 1. Rajekan Dwipurwa
  Rajekan dwi purwa asalna tina dua kecap nyaéta “dwi” nu hartina “dua” jeung “purwa” nu hartina “mimiti atawa awal” Rajekan dwi purwa kaasup kana rajekan nu dirajek engangna atawa suku katana.
  contona: Mobil jadi momobilan, motor jadi momotoran
 2. Rajekan Dwimadya
  Rajekan dwi madya asalna tina dua kecap nyaéta “dwi” nu hartina “dua” jeung “madya” nu hartina “tengah. Jadi rajekan dwimadya nyaéta kecap anu dirajek engang tengahna.
  contona: Sapeuting jadi sapeupeuting, sapoe jadi sapopoe.
 3. Rajekan Dwilingga
  Rajekan dwilingga nyaéta kecap anu dirajek wangun dasarna. Anu dirajek wangun dasarna bari teu ngarobah sora (Dwimurni), jeung dirajek wangun dasarna bari ngarobah sora (Dwi reka).
  Conto kecap rajekan dwimurni: mobil-mobilmotor-motor, jalma-jalma, jrd.
  conto kecap rajekan dwireka: Pulang-pelong, luak-lieuk, tual-toel, jrd.
 4. Rajekan Trilingga
  Rajekan trilingga nyaéta kecap anu dirajek atawa disebut tilu kali wangun dasarna.Ilaharna ngan kecap nu dirajek ku rajekan trilingga ngan diwangun ku 3 atawa 4 hurup. Contona: tang-ting-tung, dat-dit-dut, trang-tring-trung, jrd.
Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s