Wasta

Dadang Nasuha, tapi biasa ku barudak Sunda mah sok disebut Bubu. Lahir di kota Majalengka, 09 September 1989. Putra kahiji ti dua dua sadulur ti kulawarga Bapa Suhandi sareng Ibu Euis Juariyah. Padumukan di Kp. Pancaksuji, Ds. Bongas kulon, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka. Mimiti nyuprih élmu pangaweruh di SD Negeri Bongas Kulon II lulus taun 2001, neruskeun sakola ka SMP Negeri 3 Sumberjaya lulus taun 2004, tuluy neruskeun ka SMA Negeri 1 Jatiwangi lulus taun 2007. Sabada lulus SMA neruskeun kuliah ka paguron luhur di Bandung, nya éta Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah.

Salila kuliah di UPI panulis aktif di organisasi Hima Pensatrada. Dina taun 2008 kungsi jadi Koordinator Sosjak Hima Pensatrada  periode 2008-2009, tuluy dina taun 2009 kaparengan janten Pupuhu BEM Hima pensatrada periode 2009-2010. Masih kénéh di Himpunan Pensatrada, panulis ogé milu ilubiang dina sub bidang nu aya di Himpunan diantarana Sambada, Lisenda, jeung Pancaksuji. Dina kagiatan-kagiatan Himpunan, panulis pernah sababaraha kali jadi pupuhuna, di antarana pupuhu Bendé Rancagé Cianjur, pupuhu Poé Basa Indung Internasional (PBII), jeung pupuhu Seminar di Bendé Rancagé Cikarag – Garut.

Lian aktif di Himpunan basa Sunda, panulis ogé pernah aktif di UKM UPI. UKM anu kungsi diiluan nya éta UKSK (Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan) sok sanajan mogok di tengah jalan ku sabab kasibukan nu lian. Dina waktu kuliah ogé panulis kungsi digawé dihiji instansi swasta di Jalan Setia budhi nya éta Telkom Speedy salaku telemarketing.

Sujud Syukur ka sanggakeun ka Gusti nu Mahasuci, kalayan rido Anjeunna réh na panulis tiasa ngaréngsékeun kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI. Mugia sagala élmu pangaweruh anu geus kacangking tiasa mangpaat tur barokah hususna pikeun diri pribadi, umumna pikeun umat manusa. Mugia sagala pangharepan jeung pamaksadan tiasa tinekanan tur diparengkeun ku Rabb Pangeran Alam. Amin.

Advertisements

2 thoughts on “Wasta

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s