Sajak Sunda

D. Nasuha

Catetan Ahir Pamingpin

Bodasna buuk marengan lengserna hiji pamingpin

Cucuk longkewang nyaksian oyagna pamadegan

Pamingpin nu jadi panutan

Dina hiji catetan ahir pamingpin

Rasa kaheman lana dina ahengna alam marcapada

Pait, getir nyangkaruk dina lahunan

Lamunan nu moal kungsi kasorang

Geus peura sora hiji pamingpin, ngagorowok

Neangan bebeneran nu sajati

Nyambuangkeun karaharjaan pikeun rahayatna

Malati nu kakara mangkak dipatamanan

Tapi, kiwari…

Malati mung saukur marengan dina lamunan

Ngagurat dina hiji catetan ahir pamingpin

Panyileukan kuring, 17 februari 2010

 

D. Nasuha

Jangji saurang pamayang

Lain poho ka purwadaksi

nu jadi catetan kahirupan

eusi beuteung nu jadi tungtutan

mopohokeun pamayang kana parahuna

jangji nu geus matri na ati

geus teu jadi cecekelan pikeu balayar

mepeskeun ahengna ombak kahirupan

hamo balik ka basisir nu jadi panungtungan

minuhan wadah-wadah nu jadi harepan

nedunan kana hiji jangji tukang

lain poho ka purwadaksi

nu geus jadi catetan kahirupan

Panineungan, februari 2010

Patalékan kahirupan

Dimana, kumaha, jeung saha,

patalékan nu can kungsi kapanggih,

nu ngagoret na kahirupan

bebeneran nu sajati nu jadi waleran

can nembongkeun nepi kiwari

nu jadi tetekon kahirupan di alam marcapada

lain wanci nu teu maturan

lain kaayaan nu teu nulungan

hiji bebeneran nu sajati

jadi waleran nu di anti-anti

Panineungan,  februari 2010

Deungkleung dengdek

Bangkerutna mega sareupna

Ninggang kana gawir kaheman

Geus aheng geuningan marcapada teh

Katumbiri geus teu daek ngelol

Nembongkeun nu geus jadi tetekon kahirupan

Weningna ati ngajirim jadi jangji

Nu mengket waruga diri

Ledeng, 08-02-10

Nu tigin kana jangji

Dina hiji gurat kahirupan nu can kasorang

Kamoja nyambuang ngahiliwir minuhan rohangan kosong

Geus leungit catetan nu sajati

Nu jadi tetekon Adam, balayar di sagara kahirupan

Katuhu jeung kenc a nu bakal nangtukeun bebeneran

Hirup di  alam nu can ka sorang

Manuk bebeak geus ngaluarkeun sorana

Mapagkeun datangna samagaha nu poek mongkleng

Ngusapkeun kahariwang na ubun-ubun Adam

Nagih jangji nu geus pasti

Lana, marengan jeung seungitna kembang kamoja

Pamondokan nu simpe, 23 Peb ’10

 

Advertisements

One thought on “Sajak Sunda

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s